פגוש את צוות PyCon ישראל!

PyCon הוא ארוע קהילתי, שמאורגן ע"י מתנדבים ונתמך ע"י חסויות מסחריות וקהילתיות. להלן רשימת חברי הצוות המארגן.