he en

סדנת CFP

בואו להרצות 📢 בפייקון ישראל!

decorative - hello pyconil 2024

הקריאה להרצאות של פייקון 2024 פתוחה!

חושבת או חושב להגיש הצעה? הצטרפו אלינו לסדנת CFP שתערך ברשת ביום חמישי, 23 במאי, בשעה 18:30. אנחנו, יחד עם דוברות ודוברים מנוסים, מנטורים ומנטוריות, מצפים לחלוק עצות והדרכה לגבי הגשת הצעות.

הרשמו לסדנה כאן.